Și azi

Ne leagănă pe brațe-aceeași mare,
purtăm aceleași umbre pământii,
ne deșertifică același soare,
scriem aceleași fraze pe hârtii

 

de inimă, tot mai mototolite.
Privim aceleași stoluri în antet
de cer, cu-aceleași triluri răzlețite
de vânturi în amurgul violet.

Vorbim cu stelele ce cad, cu luna,
cu norii și din noi și din afară
visând c-o să găsim în doi laguna
albastră și o liniște mai clară…

Nu-naintăm dar ne mințim frumos
că ne vom duce lotcile la mal
legate, că sezonul secetos
va continua c-un interval vernal…

Aura Popa, 28.12.2017
Sursa foto: Internet

Lasă un răspuns