În lipsa ta

Priveam în jos şi cerul se-ngustase
În ochii mei cu pleoape de crispări.
În cuib de gând, rutina adunase
Doar iarbă răvăşită de plecări.

Nimic din jur nu-mi mai trezea surâsul
Iar umbra-mi de zăpadă tremura,
Barajul ce zăgăzuise plânsul
Se năruise… Frigul aiura

Şi se-nteţea în trupul înserării
Un vânt de dor, năvalnic şi rotund
Mă înveleam cu haina nerăbdării
S-ajung la tine şi să mă ascund

În pieptul tău, ca să iernez departe
De orice teamă roasă de tumult
Să uit de-acest abis ce ne desparte
Şi să tresar atunci când te ascult

Cum povesteşti copilului din mine
Că mâine un alt soare-o răsări
Pe cerul nostru şi-o să fie bine!
Privesc în sus… Pe unde-oi hoinări?

Aura Popa
Sursa foto: Internet

Lasă un răspuns